Wat is coaching?
Coaching is begeleiding bij de ontwikkeling van de organisatie, de persoonlijke- of loopbaanontwikkeling, of een combinatie daarvan. Het ontdekken en ontwikkelen van de persoonlijke kracht of kwaliteit van de organisatie is daarbij mijn uitgangspunt. Coaching kan een eye-opener, een uitlaatklep, een klankbord en een moment van reflectie zijn. Het draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het functioneren in onderneming of werk.