Cultuurveranderingstrajecten
Cultuur is hoe mensen met elkaar omgaan, het gedrag, de houding gebaseerd op, bewuste en onbewuste, waarden en normen. Bij veranderingsprocessen binnen een bedrijf is het van belang niet alleen de structuur te veranderen maar ook de cultuur mee te nemen in dat proces. Ik houd mij bezig met de cultuurverandering door de blik te richten op bewustwording van houding en gedrag door middel van coaching en training. Trajecten op maat, afhankelijk van wat er binnen de organisatie speelt. Fusies, veranderende markt of werkmethoden kunnen drijfveren zijn om cultuurveranderingstrajecten in gang te zetten.