Wat is een reading?
Een reading is een intu´tieve weergave van het energieveld dat een persoon of groep mensen, een organisatie omringt. Ieder mens heeft naast een fysiek lichaam, dat voor iedereen zichtbaar is met beiden ogen, een emotioneel, mentaal, en spiritueel lichaam. Deze zijn niet zichtbaar met het blote oog en hierin spelen zich emotionele, mentale en spirituele processen af.
Ik zie dat als "heel de mens" en neem de andere lichamen waar met het 'derde oog', het intu´tieve waarnemingsvermogen. Een reading geeft veel informatie over (onbewuste) processen die een rol spelen in de huidige situatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik kijk op energieniveau, dit betekent dat ik mijn intu´tie gebruik om een helder beeld te krijgen van de persoon, het bedrijf of de organisatie, wat hen drijft, op welk vlak de talenten en kwaliteiten liggen en waar eventueel blokkades de energie doorstroom blokkeren. Zowel individueel als groepsgewijs werkt dit sterk bewustmakend en openend.

Naast reading maak ik gebruik van healing, genezing d.m.v. energie-technieken. Ik ontlaad, met behulp van ontspannings- en visualisatietechnieken, het emotionele-gevoels-lichaam waardoor patronen losgelaten worden, het lichaam tot ontspanning komt en de energie weer vrijuit stroomt. Het effect van deze healing is dat geestelijke en lichamelijke klachten beter hanteerbaar zijn en kunnen verdwijnen. De gevolgen daarvan weerspiegelen zich sterk in het beter functioneren in leven en werk.